Mitä kirja – arvostelun tulee pitää sisällään?

Kirjan ulkoasu

bookKun tehdään kirja – arvostelua on huomioitava kirja kokonaisuutena, eikä pelkästään tietyn piirteen, esimerkiksi juonen mukaan. Tärkeä ominaisuus on kirjan ulkonäkö ja suunnittelu, oli se sitten painetussa tai sähköisessä muodossa. Painetun kirjan kannella on suuri merkitys sille, miltä kirja tulee lukijan silmissä näyttämään ja mitä tunteita kannen kuva tai suunnittelu tässä herättää.

Sähköisessä muodossa olevien kirjojen ulkoasu ei ole niin tärkeä, mutta sisällön suunnittelu ja sijoittelu korostuu. Molemmissa kirjoissa jaetaan esimerkiksi sivut kappaleiden mukaan ja mahdolliset kuvat lisätään niille sopiviin paikkoihin. Painetussa versiossa suunnittelu pitää toteuttaa hyvin eri lailla kuin sähköisessä muodossa. Jos tarkoituksena on tehdä vain lyhyt arvostelu, voidaan kannen onnistunutta toteutusta kehua sanasella tai tämän voi jättää kokonaan pois.

Kirjan esittely

Kirjasta on hyvä kertoa itse kirjan lisäksi hiukan tiivistettyä fakta tietoa. Arvosteluissa näkyy yleensä kirjailija, kirjan nimi ja kirjan genre. Kirjailijaa voidaan tarvittaessa esitellä muutamalla lisä sanalla, erityisesti jos tällä on takanaan muita suosittuja tai palkittuja teoksia.

Kirjan sisältö

Koska arvioinnin tarkoituksena on myös kertoa tietoa kirjan sisällöstä, täytyy mielipiteen ja kirjan sisältöön liittyvä teksti sulauttaa yhteen. Tämän voi toteuttaa monella eri tavalla ja siihen liittyy myös arvosteltavan kirjan kirjoitustyyli ja siitä kerrottavan informaation kirjoitustapa.

Juonenpaljastuksia on myös varottava, arvostelun tavoitteena on saada lukija tarttumaan kirjaan tai jättämään se hyllylle, ei kirjan koko juonen tai tärkeimpien kohtien paljastaminen.

Arvostelussa olisi hyvä ilmetä kirjan hyvät puolet sekä mahdolliset heikkoudet. Tekstiä arvosteltaessa on otettava huomioon esimerkiksi kirjoitustyyli, sujuvuus, tarinan hahmot, faktatietojen paikkaansa pitävyys ja tekstin kyky vangita lukija otteeseensa.

Yhteenveto

Yhteenveto tulisi tehdä arvostelun alkuun tai loppuun ja sen tarkoituksena on esittää tiiviisti arvostelijan tai kriitikon mielipide kirjasta. Tämä helpottaa lukijaa sekä kriitikkoa jäsentämään ajatuksensa arvostelua ja kirjaa kohtaan. Yhteenveto on myös hyvä niille lukijoille joilla ei ole aikaa tai halua tarkastella koko arvostelua alusta loppuun. Lyhyellä ja ytimekkäällä tekstillä voi olla jopa parempi vaikutus kuin pitkällä jaarittelulla

Arvostelun ulkonäkö

Jotta kirja – arvostelu olisi lukijalle mieleinen kohde, täytyy sekin järjestellä selväksi kokonaisuudeksi. Erityisesti pidemmissä artikkeleissa on hyvä jättää pieniä välejä aihetta vaihtaessa ja väliotsikot tai listaukset voivat helpottaa lukijaa jäsentämään tietoa paremmin.