Kuinka tulla hyväksi kirja kriitikoksi?

Kirja – arvosteluja tekevä kriitikko on monelle unelma ammatti. Idea istua päivät pitkät lukemassa erilaisia kirjoja, mielipiteen ilmaiseminen tästä ja vielä mahdollisen maksuun saaminen vaivannäöstä kiehtoo monia. Kuka vain voi nykyään ilmaista mielipiteensä netissä, mutta ne jotka tahtovat hyviksi kriitikoiksi saavat opiskella ja laajentaa tietämystään huomattavasti.

Ensin on tunnettava arvosteltava kirja läpikotaisin.

Sitä ei voida tarkastella vain sen yksittäisten piirteiden mukaan, vaan sitä on verrattava myös muihin saman genren kirjoihin. Siksi onkin tärkeää että arvostelija kehittää jatkuvasti tietoaan eri genreistä tai erikoistuu yhteen genreen. Kun kirjailijalla on laaja näkemys muista saman alan töistä, voi hän verrata näitä tehokkaasti How to become a good book critictoisiinsa ja antaa lukijalle hyödyllistä palatuetta kirjasta kirja – arvostelun muodossa. Jokaiselle genrelle onkin omat osaajansa, eli vain opiskelemalla genreä ja lukemalla lukuisia teoksia voi saada sen täysin haltuunsa ja muodostaa arvokasta kritiikkiä.

Toinen asia missä kriitikon on oltava tarkkana, on oma kirjoitustaito. Vaikka oma mielipide olisikin hyvä ja vaikka sen osaisi ilmaista sanoin, ei se aina tarkoita että kirja – arvostelu on lukemisen arvoinen. Kaiken kirjoittamisen tulee olla sujuvaa ja luontevaa lukijan silmille. Samalla kun kriitikko arvostelee kirjaa, on hyvä arvostella myös oma kirja – arvostelu. Onko se jäsennetty järkevästi ja tuleeko siinä ilmi tarvittavat asiat? Onko se miellyttävä lukea ja miten se eroaa muista saman kirjan arvosteluista? Mitä annettavaa sillä on lukijoille? Kirjoitustyyli ja kirjoitustaito ovat sellaiset ominaisuudet mitä hyvä kriitikko kehittää ja parantaa jatkuvasti, luodakseen aina laadukkaampia lukuelämyksiä lukijalle.

Kirja – arvosteluja tekevän kriitikon on myös oltava puolueeton ja avarakatseinen. Mikään kirjan ulkomuodossa tai ulkopuoliset seikat, kuten kirjailija, ei saa vaikuttaa arvioinnin lopputulokseen positiivisella tai negatiivisella tavalla. Kirjaa voi verrata saman kirjailijan aikaisempiin tuotoksiin, mutta tämä ei voi hallita koko arvostelua. Sama koskee myös ulkopuolista painostusta. Vaikka sadat tunnetut kriitikot olisivat ylistäneet kyseistä kirjaa, jokaisen arvostelijan on ilmastava oma mielipiteensä ilman muiden vaikuttamista.

Nämä kaikki tarvitaan jotta kriitikosta ja hänen arvosteluistaan tulee laadukasta jälkeä, mutta mukaan tarvitaan myös kokemusta.

Vain kokemuksella työhön tulee tietty varmuus ja ammattitaito, joten loppupeleissä vain harjoittelu tekee mestarin.