Kuinka kirjailijat suhtautuvat negatiivisiin kirja – arvosteluihin?

Jokaisen kirjan tekoon on käytetty paljon aikaa sekä vaivaa ja jokainen kirjailija haluaa olla tyytyväinen sekä ylpeä teoksensa lopputuloksesta. Mitä useampi henkilö kirjaa arvostelee, sitä todennäköisemmin joukosta löytyy myös negatiivisia arvosteluja. Laaja arvostelujen kirjo auttaa myös lukijoita löytämään mieleisensä kirja.

Kirjailijan on hyvä muistaa tietyt asiat lukiessaan kirjansa arvosteluja, erityisesti negatiivisempia arvosteluja luettaessa.

  • Kaikki julkisuus on hyväksi.

Vaikka palaute kirjaa kohtaan olisi mitä vain, se on aina parempi kuin täysi huomaamattomuus. Negatiivinen arvostelu tuo yhtä lailla julkisuutta ja auttaa uusia lukijoita löytämään kirjan pariin.

 

  • Heikkouksien listaaminen

listing weaknessesKirjan julkaiseminen tuo mukanaan aina tiettyä pelkoa ja huonojen arvostelujen ilmaantuessa se voi saada kirjailijan itsetunnon maihin. Jo ennen kirjan julkistamista on hyvä listata kirjan mahdolliset heikkoudet ja ne negatiiviset kommentit mitä kirjailija itse pelkää kaikista eniten. Kun kaikista pahimmat pelot saa listattua ja käsiteltyä on oikean palautteen saamisen käsitellä paremmin.

  • Älä huomioi turhia asioita.

Eri genrejen kirjoilta vaaditaan erilaisia asioita ja kirja – arvosteluihin mahtuu aina sellaisten kriitikoiden tuotoksia, jotka eivät kirjan genreä ymmärrä. Esimerkiksi romanttisia kirjoja voidaan kuvailla negatiivisessa mielessä imeliksi, mutta tämä voi olla hyvin kirjalle tarkoituksenmukaista. Oma lukijakunta on otettava huomioon ja tämä ei aina tule miellyttämään muita lukijoita.

  • Keskittyminen tulisi suunnata myös hyviin arvosteluihin.

Arvosteluja lukiessa kirjailijoilla on tapana selata positiivinen palaute nopeasti ja unohtaa se lähes heti. Negatiivinen palaute jää puolestaan vaivaamaan pitkäksi aikaan ja kummittelemaan painajaisissa. Kirjailijan on kuitenkin hyvä katsoa tarkkaan myös positiivinen palaute, se kertoo missä kirjailija ja kirja on onnistunut ja mikä osa – alueet ovat hallinnassa.

  • Pidä mielessä myös negatiiviset arvostelut.

Vaikka negatiiviset arvostelut saavatkin kirjailijan itsetunnon maihin, on hyvä tarkastella niitäkin ammattimaisesti. Sekä negatiivisista että positiivisista arvosteluista voi oppia paljon ja tämä kehittää kirjailijan ammattitaitoa. Negatiiviset arvostelut kertovat ne kohdat joissa kirjailijan on työskenneltävä kovemmin ja joissa hänen on kehitettävä itseään. On kuitenkin muistettava että parhaimmatkin kirjat ovat saaneet negatiivista palautetta jossain vaiheessa, eikä muutama huono arvostelu kaada kirjailijan elämää.