Kirja-arvostelun voi käytännössä tehdä kuka vaan ja lähes jokainen lukija tekee tämän huomaamattaan kaikille lukemilleen kirjoille, vaikka vain mielessään. Tämä auttaa lukijaa ryhmittämään sen, millaisista tarinoista ja kirjoista hän nauttii ja minkälainen kirjoitustyyli oli liian haastava tai tylsä luettavaksi. Virallisilla sivuilla julkaistavat kirjat on arvioitu arvostelijan tai kriitikon omien keskittymiskohtien mukaan. On kuitenkin olemassa tietyt perussäännöt siihen, mitkä asiat tulisi kirja-arvostelussa huomioida.

Kirjan ulkomuoto

Valitessa uutta kirjaa kaupassa lukija keskittää ensimmäisenä huomion kirjan kanteen, ja tämä on myös kriitikon huomioitava. Vetääkö kirjan kansi ja sen suunnittelu puoleensa? Mitä kirjan kansi yrittää viestittää mahdolliselle ostajalle? Minkälaisia tunteita sen on tarkoitus herättää? Muut ulkonäköön vaikuttavat seikat ovat esimerkiksi tekstin koko, joka usein on standardi tietyissä genreissä, mahdollinen kuvitus sekä kappaleiden sijoittelu. Nämä tai osa näistä ominaisuuksista on yleensä mukana arvosteluissa. Internetin käytön yleistyessä ja e-kirjojen vallatessa markkinoita, kirjan ulkomuodon arvosteleminen on jäänyt huomattavasti vähemmälle.

Tekstin laatu ja sisältö

Arvostelija arvioi kirjaa verraten sitä omiin lukukokemuksiinsa ja muihin saman genren kirjoihin. Kirjan kirjoitustyyli ja laatu kertoo siitä paljon ja nämä ovat tärkeät huomioThe reviewer evaluates the bookitavat kohdat arvostelijalle. Kolmannesta persoonasta kerrottu kirja arvotellaan kirjoitustyylin ja laadun kannalta eri lailla kuin esimerkiksi minä-muodossa kerrottu tarina.

Samalla täytyy myös ottaa kirjalle tarkoitettu lukijaryhmä huomioon. Jos kirja on tarkoitettu alle viisi vuotiaille lapsille, arvostelua ei kannata kirjoittaa parikymppisen lukijan silmin. Jos taas kyseessä on opas esimerkiksi Japanin kulttuuriin, täytyy tietojen paikkaansa pitävyys tarkistaa asiaan perehtyneeltä taholta. Itse tarinassa, erityisesti fiktiivisissä kirjoissa, on tärkeää kiinnittää huomiota kirjan henkilöihin ja tarinan kulkuun. Onko juoni kiinnostava ja tapahtuvatko sen muutokset luontevasti? Pitääkö kirja lukijan otteessaan loppuun asti? Vaihteleeko juonen tai kirjoitustavan tyyli kirjan aikana huomattavasti? Ovatko kirjan hahmot uskottavia ja voiko näihin samaistua?

Oli kyseessä mitä vain tietokirjasta romanttiseen novelliin, kirjan on oltava omalle genrelleen sopiva ja laadukas. Arvostelijan on perehdyttävä kyseiseen genreen ja arvosteltava kirjaa siihen liittyvän kokonaisuuden mukaan. Vain kokemus ja harjoittelu tekee arvostelijasta arvostetun alallaan, eikä tähän usein riitä pelkkä sunnuntaiharrastelu kirjojen parissa vaan tarvitaan omistautuneisuutta ja vaivaa.