Kirjojen arvostelun historia.

Kirjoja on arvosteltu 1800 – luvulta asti ja samalla kun kirjoja on arvosteltu, on myös arvostelu saanut kritiikkiä.

Jo 1800 – luvulla kirja – arvosteluiden ajateltiin olevan kustantamoiden tapa markkinoida kirjoja ja arvostelun lopputuloksen päätti maksava taho. Kirja – arvostelujen haasteena on se, että tämä on vain kriitikon näkemys eikä välttämättä kuvasta muun lukijakunnan kantaa.

Kriitikot ja arvostelut ovat saaneet kritiikkiä myös siitä, että ne luovat kirjallisuudelle negatiivista kuvaa ja loukkaa kirjallisuutta ilman pätevää syytä. Negatiivisten arvostelujen ajatellaan vaikuttavan kirjailijoihin ja julkaistaviin töihin epämieluisalla tavalla, jolloin esimerkiksi herkemmät kirjailijat eivät uskalla julkistaa kirjojaan.

Aikaisemmin kirja – arvosteluja löytyi lähinnä sanomalehdistä ja ne oli monopolisoitu vain tietyille kriitikoille. Tämä aiheutti korruptiota oikeiden mielipiteiden esille tuomiseen ja luonnollisesti tämän huomasi sekä kirjailijat että lukijakunta.

Nykyaikana yhä useampien median Internet reviewssovellusten ja nettisivujen ansiosta jokainen voi tehdä kirja – arvosteluja ja tämä on muuttanut alaa huomattavasti. Internetin tullessa suureen käyttöön 1900 – luvun lopulla kirja – arvosteluja on löydettävissä yhä useammin netistä. Kun ala on avattu niin amatööreille kuin ammattilaisillekin, saadaan paljon realistisempi kuva siitä, minkälainen tietyn kirjan arvostelu on kokonaisuudessaan molemmilta kanteilta.

Nykyäänkin kriitikoilta voi ostaa positiivisia tai negatiivisia arvosteluja, mutta näillä on hyvin vähän merkitystä jos muu lukijakunta on yhtä ostettua arvostelua kohden tehnyt tuhansia erilaisia arvosteluja samasta kohteesta.

Kirja – arvostelut ovat siis aikaisemmin olleet vain yksi tapa markkinoida kirjaa ja täysin kustantamoiden hallinnassa. Nykyisin ne ovat kuitenkin tapa rehellisesti kertoa kirjasta oma mielipiteensä ja auttaa lukijaa löytämään itselleen sopivia teoksia. Isot nettisivut, kuten Amazon antaa kaikille mahdollisuuden arvosteluun ja näin lähes jokaisesta kirjasta on löydettävissä jotain sanottavaa.

Kirja – arvostelu alan kehitys kulkee käsi kädessä tekniikan kehittymisen kanssa ja vain aika näyttää mihin suuntaan ala tulevaisuudessa kulkeutuu. Varmaa on kuitenkin se, ettei yleisön ääntä ja mielipidettä saada enää hiljennettyä ja kriitikoiden monopoli asema on lopullisesti tuhottu. Avoimuus ja rehellisyys on nostanut päätään kaikessa uutisoinnissa ja tämä pätee myös kirja – arvosteluihin.