Haluatko saada kirjallesi kirja – arvosteluja?

Kirja – arvostelujen saaminen on yksi tärkeimmistä uusien kirjojen toivomista tavoitteista. Ilman arvosteluja voi kirjan näkyvyys jäädä pieneksi ja varsinkin ne kirjoittajat jotka tekevät vasta ensimmäistä teostaan jäävät helposti piiloon. Kirja – arvostelut voivat tuoda sekä negatiivista että positiivista julkisuutta, mutta kirjojen suhteen kaikki julkisuus on hyväksi!

Kuinka kirjalle on siis mahdollista saada arvosteluja?

Book - reviewsKirja – arvosteluja voi saada esimerkiksi maksamalla tästä kriitikoille. Useat aloittelevat ja kokeneemmatkin kriitikot ovat valmiista arvostelemaan lähes minkä tahansa kirjan, sopivasta summasta. Tämä takaa kuitenkin näkyvyyden vain tietyllä tai tietyillä sivuilla, joten se ei välttämättä yksinään nosta myyntiä tai huomiota huimasti. Laadukkaampien, eli seuratuimpien arvostelusivujen kirja – arvosteluista voi joutua maksamaan kalliin hinnan, mutta tämä takaa myös suuremman yleisön tavoittamisen.

Kirjan saamista arvosteltavaksi kannattaa miettiä jo ennen sen julkaisua. Kirjasta voi lähettää esimerkiksi kappaleita tai raakavedoksia kriitikoille jotta kirjan julkaisua saadaan mahdollisimman moni ihminen odottamaan. Jos markkinointi arvostelujen avulla aloitetaan vasta kirjan julkaisemisen jälkeen, tulee kirjailijalle tai kustantamolle usein kiire saada se kriitikoiden eteen. Ajan kanssa tähän voi keskittyä enemmän ja eri keinot voi listata markkinointisuunnitelmaksi.

Osassa maksullisia arvosteluja voi myös maksaa siitä, miten arvostelu kirjoitetaan ja minkälaisessa valossa kirja esitetään. Nämä arvostelut kuvaavat kuitenkin harvoin kirjan todellista sisältöä ja voivat pahimmassa tapauksessa viedä kirjan täysin väärille markkinoille, vaikka halukkaita lukijoita löytyisikin muualta runsaasti. Aidot arvostelut antavat kirjalle arvoa, olivat ne sitten negatiivisia tai positiivisia. Näiden avulla kirjan oikeasta sisällöstä kiinnostuneet lukijat löytävät sen herkemmin ja lukijakunta saadaan kasvamaan tasaisesti.

Rehellisiä arvosteluja voi lähteä hakemaan kirja – arvosteluita harrastavilta henkilöiltä, esimerkiksi erilaisista blogeista. Usein nämä arvostelut saadaan jopa ilmaiseksi, ainoastaan kirja täytyy lähettää. Tällä tavalla kirja on mahdollista saada mahdollisimman laajan yleisön eteen ilman suurta taloudellista menetystä ja arvostelujen rehellisyys on taattu. Blogeja kannattaakin selata hyvissä ajoin, ota selvää minkälaisiin kirjoihin kriitikko on perehtynyt ja mikä genre on tälle tyypillinen.

On myös hyvä arvioida, miten oma kirja sijoittuu muiden saman genren kirjojen kanssa ja kuinka kyseinen kriitikko sen mahdollisesti näkee.